Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiskahttp://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GENERALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKApl-plObwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05 października 2020, znak BP-WOP.0220.45.2020.SK.5, w sprawie zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20 sierpnia 2020, znak BP-WOP.0220.45.2020.SK.5, o rozpoczęciu w trybie art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.) konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru specjalnej ochrony ptaków Zalew Wiślany PLB280010 http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-pazdziernika-2020-znak-bp-wop-0220-45-2020-sk-5http://bip.gdos.gov.pl/obwieszczenie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-05-pazdziernika-2020-znak-bp-wop-0220-45-2020-sk-5Mon, 05 Oct 2020 15:28:23 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12 sierpnia 2020, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.241.2019.KM.15, w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 20 września 2019 r., znak: WOOŚ.420.67.2018.KPR, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-15http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-12-sierpnia-2020-znak-doos-wds-zil-420-241-2019-km-15Thu, 13 Aug 2020 00:00:00 +0200Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 października 2019, znak DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.190.2019.KM.1, w sprawie wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 23 marca 2012 r., znak: WOOŚ-II.4210.45.2011.ŁJ, określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 na odcinku od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy Gminami Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7” http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-29-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-190-2019-km-1http://bip.gdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-29-pazdziernika-2019-znak-doos-wds-zil-420-190-2019-km-1Wed, 30 Oct 2019 00:00:00 +0100